CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE
ROZWOJU MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
         Projekt „Nowoczesne techniki w rolnictwie” składa się z trzech etapów. Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to 1 września 2008, planowana data zakończenia 20 październik 2008. Projekt adresowany jest do 100 uczestników-uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mieszkających na terenach wiejskich województw: śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Z początkiem września została rozpoczęta promocja projektu. W tym celu informacja                 o projekcie została rozesłana do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych  do wyżej wymienionych  województw.  Okres promocji i rekrutacji to 3 tygodnie.  Każdy uczestnik musi spełniać jeden podstawowy warunek: być uczniem szkoły ponadgimnazjalnej oraz mieszkać na wsi.Całe szkolenie będzie przeprowadzane trój modułowo i będzie połączone z wizytą studyjną               w Instytucie Zootechniki w Balicach. Każde z seminariów będzie liczyło 18 godz. szkoleniowych i będzie trwało dwa dni wraz z wizytą studyjną                   w Instytucie Zootechniki w Balicach. Na koniec 3 - dniowego szkolenia zostanie przeprowadzona ewaluacja projektu przez samych uczestników, którzy wypełnią anonimowo ankiety. Wyniki tej ankiety zostaną umieszczone na niniejszej stronie internetowej.

       Szkolenie Nowoczesne Techniki w Rolnictwie zostanie przeprowadzone przez specjalistów (mgr inż. Tomasz Małolpszy oraz mgr Borys Gruszewski)    z zakresu wykorzystania internetu oraz baz danych w produkcji rolniczej znających dobrze poruszany problem.

       Zależy nam na dotarciu do jak najwięszej liczby ludzi, by mieć pewność, że udział w projekcie wezmą ci, do których rzeczywiście taka problematyka jest skierowana

Nowoczesne Techniki
w Rolnictwie
csrmp@odr.net.pl
Projekt Finansowany z Srodków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi